• Les escole d'educació infantil prop de la teva feina.
  • Les escole d'educació infantil prop de la teva feina.
  • Les escole d'educació infantil prop de la teva feina.


simphonie

 

 

 

Les escoles Simphonie estan destinades a
l’educació dels infants de 4 mesos a 3 anys.

Espais moderns per a nadons, sala de
lactància, sala de psicomotricitat i ludoteca.
Totes les aules estan adaptades a l’edat dels
infants i tenen sortida a un pati equipat amb
carril de tricicles, sorral, hort i zona de jocs.

L’equip d’educadors de Simphonie està
especialitzat en educació infantil i ofereix una
atenció personalitzada i un tracte de tendresa
que genera el clima de tranquil·litat i
confiança que necessita l’infant per adquirir
un bon aprenentatge.

Combinem les metodologies més innovadores
en l’àmbit de l’educació infantil amb les
tradicionals proposades pels grans pedagogs
del nostre temps, amb l’objectiu de fomentar
el desenvolupament personal de l’infant.

El nostre projecte educatiu segueix el model
de les intel·ligències múltiples de
Howard Gardner que treballa la intel·ligència
musical, lògic-matemàtica, espacial,
lingüística, naturalista, corporal, interpersonal
i intrapersonal,per tal que els infants
adquireixin habilitats en cadascuna d’aquestes
àrees.

A Simphonie oferim un programa
d’ensenyament trilingüe que combina el català
i el castellà com a llengües vehiculars del
centre amb l’anglès.

mariposa_grande            mariposa_grande

 

Matricula oberta tot l’any i flexibilitat d’horaris

Les escoles Simphonie estan obertes
tots els mesos de l’any de dilluns a
divendres, en un ampli horari lectiu.

— Matrícula oberta tot l’any amb welcome pack inclòs
— Servei d’acollida i permanència
— Servei de menjador que inclou esmorzar, dinar i berenar
— Sortides escolars
— Casals infantils per a nens i nenes fins a 9 anys
— Celebració d’aniversaris i festes amb les famílies

Simphonie garanteix l’extensió del
projecte educatiu a totes les etapes
d’escolarització primària, secundària i
batxillerat mitjançant conveni amb
diferents escoles.

 pdf-simphonie

nube

ESCOLES OBERTES A LES FAMÍLIES

La proximitat de les escoles als centres
de treball permeten la participació dels
pares i mares en la tasca educativa dels
seus fills.

A les nostres escoles la relació amb les
famílies és un eix fonamental del
projecte educatiu.

familia