• L‘espontaneïtat i la curiositat dels nens i nenes són el motor que ens impulsa.
  • L‘espontaneïtat i la curiositat dels nens i nenes són el motor que ens impulsa.
  • L‘espontaneïtat i la curiositat dels nens i nenes són el motor que ens impulsa.


senfo-escoles

 

 

 

 

Sabem la importància que té la tasca
del monitor dins el marc de l’educació
integral, per això, des de fa més de 18
anys, els nostres serveis evolucionen i
s’adapten als canvis socials, afavorint
una comunicació oberta amb les
escoles, les AMPA i les institucions
públiques i privades.

A SENFO ESCOLES compartim

la visió que el menjador

escolar és un espai idoni per

promoure una alimentació

saludable i educar en valors.

chico-mochila

 

 

baloncestopatines

 

SENFO ESCOLES posa a la seva disposició una oferta de serveis variada i actual

-  Acollida matinal i de tarda
-  Acompanyament en el transport i les sortides escolars
-  Monitors per al suport dels infants amb NEE en els centres
d’ensenyament inclusius
-  Monitors per a la dinamització del temps del migdia al menjador i al pati

 

-  Activitats extraescolars-  Casals esportius i de vacances
-  Gestió de llars d’infants municipals i privades amb un projecte educatiu propi

- Tallers per a pares, mares, nens i famílies
- Serveis de càtering i neteja
- Servei d’animació en festes, aniversaris, casaments…
- Gestió administrativa de rebuts
- Control d’assistència

nens i monitora 
senfo escoles